Eikenprocessierups

Beheer van de eikenprocessierups

Ondersteuning in het opzetten van een verantwoorde beheersing

Praktijkinstructie voor beheerders en uitvoerenden

Biologische bestrijding met bacteriënpreparaat tot in volwasbomen van 30 meter

Zuigmethode waarbij geen schadelijk afval vrijkomt

Reactieve bestrijding middels EPR Compact-unit

Bestrijding middels "Plukmethode"
 


 

 Beheer van de eikenprocessierups
De bestrijding van de eikenprocessierups dient vooral het belang van de volksgezondheid. De eikenbomen zelf hebben er nauwelijks last van. De bestrijding verloopt niet zonder risico voor de mensen die de bestrijding uitvoeren. Grote deskundigheid en veel ervaring zijn een vereiste. Kuppen boomverzorging zoekt naar steeds veiliger bestrijdingsmethoden. Door het gebruik van de Parasite Hit® wordt met een zuigmethode gewerkt waarbij géén schadelijk afval vrijkomt!

Op vele fronten opereert Kuppen boomverzorging bij de beheersing van deze rups. Zo is Henry Kuppen initiatiefnemer en deelnemer van het Eikenprocessierupsen Kenniscentrum. U kunt via de link www.eikenprocessierups.info de meest actuele ontwikkeling van de eikenprocessierupsen volgen.

De nieuwste methode is het bestrijden van de eikenprocessierups met nematoden. Kuppen boomverzorging heeft samen met Biocontrole deze methode in 2010 succesvol ingezet. Dit jaar is op nog grotere schaal de insectparasitaire nematode succesvol toegepast. Wij nodigen u graag uit om samen met ons te beoordelen of het zinvol is om binnen uw gebied nematoden toe te passen.

Als u klikt op de onderstaande link ziet een nieuwsverslag over nematoden zoals te zien was op 19 mei op TV zender Limburg1. 
Nematoden op L1

Via onderstaande link kunt u de resultaten en het rapport van 2010 en 2011 ophalen.

Nematodenproeven 2010

Toepassen insectparasitaire nematoden bij Epr beheer 2011

 

<< terug

  


 

Ondersteuning in het opzetten van een verantwoorde beheersing

De eikenprocessierups rukt op. De wegbeheerders en eigenaren van de eikenbomen zijn verantwoordelijk voor de beheersing van dit groeiende probleem voor de volksgezondheid. Kuppen Boomverzorging heeft zich al jaren intensief met de bestrijding van de rups en de beheersing van de problematiek beziggehouden. Op nationaal niveau was en is Henry Kuppen actief, onder meer in het opstellen van de landelijke Leidraad.

Beheerders doen er goed aan hun beleid te toetsen aan de visie van Kuppen. Diverse provincies stellen net als tal van gemeenten hun beheersplannen op in overleg met  de Eikenprocessierupsen specialisten van Kuppen Boomverzorging. Ook andere eigenaren van eikenbomen lopen een risico, dat Kuppen voor hen nauwkeurig in kaart kan brengen.

Instrumenten die Kuppen gebruikt om de eikenprocessierups beheersbaar te houden zijn de ERA (Eikenprocessierups Risico Analyse) en aansluitend het EBP (Eikenprocessierups Beheer Plan)

Maar ook internationaal is Kuppen actief, onlangs is vanuit Engeland de hulp ingeroepen om een beheersing van eikenprocessierups in de Kew Gardens( tuin die op de werelderfgoedlijst staat) in Londen op te stellen.

<< terug 

 
Praktijkinstructie voor beheerders en uitvoerenden

De allernaarste eigenschap van een nest eikenprocessierupsen is de verspreiding van vele miljoenen brandhaartjes. Als die in aanraking komen met de huid of de luchtwegen van de mens kan dat ernstige gevolgen hebben. Niet alleen passanten en omwonenden, maar zeker ook de bestrijders van de eikenprocessierups lopen een risico. Kuppen Boomverzorging kent de methoden, de risico’s en de beschermende maatregelen die de bestrijders kunnen nemen.

Op aanvraag verleent Kuppen graag de praktijkinstructies voor de bestrijders.

Excursie Provincie Drenthe in gemeente Helmond.

<< terug 

 


 

Biologische bestrijding met bacteriënpreparaat tot in volwasbomen van 30 meter

Zodra er voldoende blad aan de bomen zit, kan de bomennevelspuit worden ingezet. Met een blaascapaciteit van 300 m³ lucht per minuut worden de bomen tot een hoogte van 30 m beneveld met een biologische bacteriënpreparaat. De juiste spuitmethode én de hoeveelheid nevel zijn van wezenlijk belang voor het effect. In gebieden waar een plaag heerst of in bomen met een lengte van meer dan 25 m, is herhaling van de bespuiting aan te bevelen.

De medewerkers van Kuppen Boomverzorging  beschikken over een geldige spuitlicentie en de juiste instructies. De bomennevelspuit is van tal van gemakken en veiligheden voorzien. Zo zorgt een elektrische vloeistofklep voor ogenblikkelijke afsluiting, bijvoorbeeld bij naderende passanten. Een camera en een glazen dak bieden zicht op het werk, in de nacht geholpen door krachtige schijnwerpers. En natuurlijk worden de juiste verkeersmaatregelen genomen.

 

<< terug 

 


 

Zuigmethode waarbij geen schadelijk afval vrijkomt

Een vorm van innovatie is de Parasite Hit®, Kuppen is direct betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze unieke machine. De Parasite Hit® zuigmethode is uitermate geschikt om rupsen snel te verwijderen op plaatsen waar overlast onacceptabel is. Het geheim van de Parasite Hit® methode zit in de verbrandingsoven aan boord van de auto met de zuigunit. De oven is infrarood ‘gestookt’.

De brandharen van de rupsen worden bij een temperatuur van 600 graden Celsius volledig vernietigd waardoor het restmateriaal eenvoudig als bedrijfsafval kan worden afgevoerd. Een ander voordeel van deze zuigmethode is de snelle inzetbaarheid, onder alle weersomstandigheden.

Twee personen bedienen het systeem. Een bestuurt de auto, de ander bedient de zuigunit. Het spreekt voor zich dat de medewerkers van Kuppen Boomverzorging voorzien zijn van alle persoonlijke beschermingsmiddelen en de juiste werk- en veiligheidsinstructies. Uiteraard worden tijdens het werk de juiste verkeersmaatregelen genomen.

Parasite Hit® met 2 werkplatforms, foto toont laagste platform

 

<< terug 

 


 

Reactieve bestrijding middels EPR Compact-unit

Na het ontwikkelen van de Parasite Hit® is gebleken dat de ouderwetse vacuumtank nog nauwelijks ingezet wordt, echter op sommige plaatsen is de Parasite Hit® te groot en kan de EPR Compact-unit ingezet worden.

Deze EPR Compact-unit kenmerkt zich door een kleiner type industriele zuiger welke middels een aggregaat van stroom voorzien wordt en eventueel ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan komen. Middels deze unit worden de rupsennesten uit de boom gezogen tot een gemiddelde hoogte van ongeveer 6 meter, hoger kan wel maar bij meedere nesten is dat veelal minder praktisch.

De EPR Compact-unit filtert de brandharen waardoor geen verdere verspreiding ontstaat.

Belangrijk is de verwerking van de verzamelde rupsrestanten waarbij deze afgevoerd worden middels een speciaal zorgvuldigheidstraject volgens een vast protocol waarbij het gevaar voor externen tot een minimum is gereduceerd.

 

<< terug 

 


 

Bestrijding middels "Plukmethode"

Op drukbezochte plaatsen is het zaak de rupsen snel te verwijderen. Dit bestrijden mag echter niet het nadelige gevolg met zich meebrengen dat nog meer brandharen verspreid worden.

De gebruikelijke brandmethode heeft dit nadeel wel. Dit betekent dat Kuppen Boomverzorging met betere alternatieven is gaan experimenteren en de "Plukmethode" ontwikkeld heeft. Deze methode is snel in te zetten en wordt veelal met een hoogwerker gecombineerd. De nesten worden middels een speciale spray gefixeerd en op een gecontroleerde wijze verwijdert.

Belangrijk is de verwerking van de verzamelde rupsrestanten waarbij deze afgevoerd worden middels een speciaal zorgvuldigheidstraject volgens een vast protocol waarbij het gevaar voor externen tot een minimum is gereduceerd.

Het spreekt voor zich dat de medewerkers van Kuppen Boomverzorging naast de speciale persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien zijn van de juiste werk- en veiligheidsinstructies. Zij nemen de juiste verkeersmaatregelen.

 

<< terug 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HUIDIGE PROJECTEN