Groeiplaatsverbetering

Een goed bodemleven vormt een belangrijke voorwaarde voor de vitaliteit van de boom. De juiste biotoop beschikt over een evenwichtige balans tussen voedingselementen, bacteriën, schimmels en andere organische stoffen. Een goede symbiose onder de grond is essentieel voor leven en welzijn van planten en bomen.

Voordat Kuppen Boomverzorging overgaat tot de aanplant van bomen, onderzoekt hij eerst de bodemgesteldheid. Vervolgens bepaalt hij welke toevoegingen gewenst zijn voor een optimale biotoop.

 

Bestaande boom

Een bestaande boom kan er na verloop van tijd minder florissant uit komen zien. Kuppen kan onder meer aan de hand van bodemonderzoek vaststellen, welke voedingselementen dienen te worden toegevoegd. Hij verzorgt dat compleet voor u.

De toevoeging vindt meestal plaats via gaten in de bodem die geboord of onder hoge druk gespoten worden. De gaten worden gevuld met Schimmelgedomineerde Humuscompost®, speciaal samengesteld voor bomen.

Schimmelgedomineerde Humuscompost® verhoogt de weerstand tegen zieken, vormt een opslag van voedingsstoffen en bouwt aan een goede bodemstructuur. Compostthee kan voor latere bijvoeding zorgen.

 

Henry Kuppen is Gecertificeerd Boomtechnisch Adviseur. 

 
HUIDIGE PROJECTEN