VTA Visuele Boom Controle

Boombezitters worden zich steeds beter bewust van de waarde van bomen en eventuele risico’s. Meer en meer doen zij een beroep op onze deskundigheid voor boomonderzoek.

Visual Tree Assessment (VTA)
VTA-controles zijn visuele onderzoeken voor de veiligheid van de boom én zijn omgeving. Deze onderzoeken zijn een inschatting ‘op het oog’. Maar dan wel van een deskundig oog!

Kuppen Boomverzorging controleert op mechanische symptomen, aantastingen en ziekten. Alle gegevens worden direct verwerkt in de speciale veldcomputer.

Soms zijn andere, verdergaande onderzoeken nodig. Klik op de buttons hiernaast. 

Henry Kuppen is Gecertificeerd Boomtechnisch Adviseur.

 
HUIDIGE PROJECTEN