Naderonderzoek

Na de visuele controle met eenvoudige hulpmiddelen is soms behoefte aan diepgaander onderzoek. Kuppen Boomverzorging beschikt over de knowhow en geavanceerde technische hulpmiddelen om dat onderzoek uit te voeren.

Zo’n technisch hulpmiddel is de tomograaf, die een prachtige digitale weergave geeft van de conditie van de stam.


Henry Kuppen is Gecertificeerd Boomtechnisch Adviseur.
 

 
HUIDIGE PROJECTEN