Bodemonderzoek

Voor de succesvolle groei van de boom speelt de bodemgesteldheid een doorslaggevende rol. Kuppen hanteert diverse onderzoeksmethoden, afhankelijk van plaats en situatie. Voor een exacte beschrijving van de bodemgesteldheid vinden in het laboratorium biologische en chemische onderzoeken plaats. De gehaltes van organische stoffen, bacteriën, schimmels en voedingsstoffen worden tot in tienden van procenten vastgelegd.

 

Henry Kuppen is Gecertificeerd Boomtechnisch Adviseur.
 

 
HUIDIGE PROJECTEN