BEA Boom Effect Analyse

Het behoud van bestaande bomen vormt steeds vaker een harde eis bij de nieuwbouw of een verbouwing van een pand. Zo ook bij de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn, of een uitbreiding van een bestaande. Een deskundige analyse op de effecten die nieuwe projecten op de boom zullen hebben, kan daar duidelijkheid in brengen. Kuppen Boomverzorging beschikt over de kennis voor deze analyses en heeft daar al jarenlange ervaring in.

Standaardvraag van de opdrachtgever bij een BEA is:
Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?
    
                         

Kuppen Boomverzorging zal op deze vraag een deskundig en onderbouwd antwoord voor u opstellen en u adviseren via welke maatregelen de boom behouden kan blijven.

Henry Kuppen is Gecertificeerd Boomtechnisch Adviseur.

 

 
HUIDIGE PROJECTEN