Boomtechnisch advies

De kennis en ervaring van Kuppen Boomverzorging leiden tot steeds meer vraag naar boomonderzoek en advies.

Boomtechnisch advies
Kuppen Boomverzorging levert deskundig en bruikbaar advies.

Visuele boomcontrole
Wettelijk bent u verplicht uw bomen met regelmaat te (laten) controleren, wij doen dat graag voor u. Laat de controle op tijd uitvoeren.

Boom effect analyse
Bomen hebben hun uitwerking op de omgeving, zoals gebouwen en wegen.

Nader onderzoek
Als uit de eerste controle nader onderzoek nodig blijkt, doen wij dat voor u met de meest moderne apparatuur.

Bodemonderzoek
De bodemgesteldheid is van grote betekenis voor de vitaliteit van de boom.

 

 
HUIDIGE PROJECTEN