Aanplant

Kuppen Boomverzorging voert grootschalige projecten uit waarbij soms honderden bomen worden aangeplant. Dat vergt naast vakkennis en –kunde een uitstekende planning. Kuppen levert overigens ook aan particulieren, waarbij het vaak om minder grote aantallen gaat. Kuppen heeft al menige solitaire boom geplant.


Kuppen maakt duidelijke afspraken over de levering van bomen, eventueel door derden. Vastgelegd wordt wie de bomen levert, waar en wanneer dat plaatsvindt. Dat zal meestal op de reeds uitgezette plantplaatsen zijn. De bodem zal gespit en eventueel bemest zijn, bekend is waar de kabels en leidingen liggen en er zijn verkeersmaatregelen genomen, voordat het wortelstelsel onder de grond verdwijnt. Verankering om de boom voorlopig staande te houden, voeren we bij voorkeur ondergronds uit.


Nazorg en garantie

Kuppen Boomverzorging laat het daar niet bij. De nieuwe boombezitter wordt alle zorg uit handen genomen. Wij zorgen voor het tijdig toedienen van water en eventueel passen we antiverdampingsmiddelen toe. Ook het bespuiten met biologische middelen behoort, net als het snoeien en verwijderen van dode takken tot de nazorg. Kuppen neemt deze nazorg graag op zich en levert garantie op zijn producten en diensten. Veel klanten, ook particulieren, sluiten een meerjarig onderhoudscontract. Kuppen rapporteert jaarlijks.

 

 
HUIDIGE PROJECTEN